Regina Varnienė-Janssen

Regina Varnienė-Janssen

Národní knihovna Litvy

Regina Varniene-Janssen pracuje od roku 1992 jako zástupkyně ředitele Litevské národní knihovny Martynase Mažvydase a ředitelka Centra pro bibliografii a nauku o knize. Byla jedním z autorů a realizátorů Litevského integrovaného knihovnického informačního systému (LIBIS) a několika dalších projektů. V letech 2005-2008 působila jako manažerka projektu „Vytvoření litevského integrovaného virtuálního informačního systému“ Litevské národní knihovny, na kterém se vedle knihoven podílely rovněž archivy a muzea. Na základě spolupráce na tomto projektu vznikla metodologie pro paměťové instituce v oblasti správy digitálního obsahu litevského kulturního dědictví, byl shromážděn rozmanitý digitalizovaný obsah litevského kulturního dědictví a byl vyvinut společný portál pro zpřístupnění virtuálního systému e-kultury. Díky tomuto projektu se rovněž podařilo informovat širší veřejnost o problémech souvisejících s dlouhodobým uchováním digitálních dokumentů a zpřístupněním národního kulturního dědictví, o potřebě národní strategie a financování.

 

Přednáška: Využití strukturálních fondů na digitalizaci litevského kulturního dědictví

__________________________________________________________________________________

Anotace: Na začátku roku 2005 získala Litevská národní knihovna Martynase Mažvydase dotaci ve výši cca 4 milionů euro z evropských strukturálních fondů podle opatření 3 priority 3 v rámci programu „Vývoj služeb v oblasti informačních technologií a infrastruktury“ na digitalizaci litevského kulturního dědictví. Šlo o první projekt tohoto druhu v Litvě a jeden z prvních obdobných projektů v Evropské unii financovaný z evropských strukturálních fondů a zaměřený na digitalizaci kulturního dědictví. Oprávněnost podpory tří národních paměťových institucí prokázaly výsledky projektu, neboť přinesl několik významných inovací. Příspěvek se zaměřuje na  přínos projektových partnerů ke „Strategii digitalizace a zpřístupnění litevského kulturního dědictví“, financování programu, další vývoj metodologie spolupráce paměťových institucí, harmonizace standardů, údržby společného virtuálního systému kulturního dědictví a webového portálu  http://www.epaveldas.lt .