Kontakty

Organizační zajištění, registrace

Ministerstvo kultury

Kateřina Vojkůvková
E-mail: katerina.vojkuvkova@mkcr.cz
Tel: +420 257 085 219

Organizační zajištění

Albertina icome Praha

Andrea Kutnarová
E-mail: andrea.kutnarova@aip.cz
Tel: +420 222 231 212

Klára Loukotová
E-mail: klara.loukotova@aip.cz
Tel: +420 222 231 212

Programová náplň konference

Národní knihovna

Adolf Knoll
Email: adolf.knoll@nkp.cz