Digitální zpřístupnění kulturního dědictví

Konference si klade za cíl zprostředkovat informace o digitálním zpřístupnění evropského kulturního dědictví jak z pohledu Evropské komise a vybraných jí podporovaných iniciativ, tak z hlediska nejvýznamnějších projektů, programů a aktivit evropských národních knihoven.

Tradiční sbírky paměťových institucí představují nesmírně bohatý zdroj informací, avšak jejich zpřístupnění je většinou spjato s fyzickým zpřístupněním originálu, což je významnou překážkou zejména v případě unikátních dokumentů, jako jsou rukopisy a staré a vzácné tisky. Právě proces digitalizace může napomoci k překonání této, především geografické bariéry, a k velmi podstatnému zlepšení přístupu k informačním zdrojům z celého světa.

Takovou výzvu bychom měli přijmout, byť to znamená zároveň čelit mnohým problémům technologického, kulturního, psychologického, a obzvlášť finančního charakteru. Vzájemné sdílení osvědčených zkušeností a nápadů výrazně napomáhá v překonávání těchto problémů a vede ke zvýšení efektivity naší práce.

Mezinárodní konference představuje pro toto sdílení optimální platformu, a ať již jsou naše kroky jakkoliv malé nebo velké, měli bychom si být jisti, že vedou správným směrem.

Konferenci pořádá Ministerstvo kultury České republiky a zajišťuje Albertina icome Praha s.r.o.