Phillip Ramsdale

Phillip Ramsdale

Koordinátor projektu Numeric

Phillip Ramsdale vedl v nedávné době studii o aktivitách a pokroku v oblasti digitalizace evropského kulturního dědictví. Studii nazvanou „Numeric“ financovala Evropská komise s cílem shromáždit v mezinárodním měřítku srovnatelné statistické informace o digitalizaci v členských státech EU. Výstupem byly souhrnné výsledky o Evropě jako celku a nástin doporučení praktického uplatnění výsledků studie k udržení statistické posloupnosti.

Phillip Ramsdale je členem Královské statistické společnosti ve Spojeném království, Institutu veřejných financí a účetnictví a Institutu ředitelů. Podílel se na statistických výzkumech týkajících se služeb kulturních institucí – zejména knihoven pro Evropskou komisi a distribuce kulturních statků pro UNESCO.

 

Příspěvek: Numeric – měření digitalizace evropského kulturního dědictví

_________________________________________________________

Anotace: V roce 2008 se zástupci 26 členských zemí EU dohodli na spolupráci v oblasti digitalizace části svých kulturních institucí. Výsledky poskytnou jedinečný obraz různorodých  typů kulturních institucí, které vytvářejí  digitalizované sbírky. Přináší informace o částkách, které instituce investovaly do těchto projektů, typech digitalizovaného materiálu a plánovaných aktivitách, jakož i o potřebě lepšího způsobu zpřístupnění evropského digitálního dědictví.

Svojí podstatou vyvolávají statistiky  další otázky. Existují značné rozdíly ve způsobu, jakým jsou archivy, knihovny, muzea, filmové a rozhlasové společnosti uspořádány. Rovněž řízení a financování kulturních služeb se v jednotlivých zemích liší. Je nezbytná další práce na standardizaci definic a harmonizace měření průběhu práce (workflow) spojené s digitalizací materiálů; jsou nastíněny návrhy vzniku takového systému, přičemž v tomto směru přináší studie „Numeric“ zásadní doporučení.