Milagros del Corral Beltrán

Milagros del Corral Beltrán

Národní knihovna Španělska

Milagros del Corral Beltrán se narodila v Madridu (1945), má titul doktorky filozofie a humanitních věd (Univerzita Complutense v Madridu) a státní knihovnice. Během své profesionální kariéry zastávala funkci zástupkyně ředitele univerzitní knihovny Complutense (Madrid), zástupkyně generálního ředitele odboru knihoven (obě funkce na španělském ministerstvu kultury), předsedkyně mezivládního výboru WIPO  pro Bernskou úmluvu o ochraně literárních a uměleckých děl (1979-1981) a byla jednou z 6 mezinárodních odborníků, kteří radili Kongresu Spojených států amerických s dodržováním Bernské úmluvy. V soukromém sektoru zastávala funkci generální tajemnice Federace španělských nakladatelů (1983-1990). V roce 1990 začala pracovat pro UNESCO jako ředitelka oddělení knih a autorského práva, přičemž zakončila svou mezinárodní kariéru jako zástupce asistenta generálního ředitele pro odbor kultury organizace UNESCO. Od září roku 2007 působí jako generální ředitelka Španělské národní knihovny, kde ve spolupráci se společností Telefonica zahájila významný program digitalizace (ve výši 10 milionů euro).

Má odborné znalosti v oblasti knižního a kulturních průmyslů, autorského práva u publikací (tištěných i elektronických) a nových technologií. Je členkou rad několika mezinárodních nadací, přednášela na pěti kontinentech a je autorkou více než 50 odborných publikací, z nichž některé byly přeloženy do 8 jazyků. Paní del Corral se stala první ženou, kterou v roce 1980 vyznamenal španělský král Juan Carlos I řádem za občanské zásluhy (Comendador de la Orden del Mérito Civil).

Přednáška: "Biblioteca Digital Hispanica": most mezi Evropou a Latinskou Amerikou

_______________________________________________________________________________________________

Anotace: Prezentace představuje Španělskou národní knihovnu a přináší nástin jejího významného digitálního projektu, Biblioteca Digital Hispánica (BDH), která je rovněž přístupná prostřednictvím Evropské digitální knihovny Europeana. Prezentace popisuje výběr, obsah a funkčnost digitální knihovny, vyzdvihuje příznivé výsledky tohoto projektu běžícího již 1 rok a byl umožněn na základě ambiciózního veřejno-soukromého partnerství se společností Telefonica. Prezentace rovněž představuje některé probíhající aktivity, jako například vytvoření experimentální platformy digitalizovaných knih chráněných autorským právem, ve společném podniku s Federací španělských nakladatelů,  směřující k jejich zařazení do BDH, Digitální hemerotéku, a blížící se zahájení služby „ print on demand“ ze zdrojů BDH jako služby s přidanou hodnotou pro uživatele, kterou má v dubnu příštího roku poprvé spustit Evropská národní knihovna.