Gunnar Sahlin

Gunnar Sahlin

Královská knihovna - Národní knihovna Švédska

2005 - členem řídícího výboru IFLA – Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí

2003 - Ředitel Královské knihovny-Národní knihovny Švédska. Od 1. ledna 2009 v čele Národního archivu zvukových a filmových dokumentů, který knihovna zaštiťuje.

1996-2003 – Knihovna Stockholmské univerzity

1994-1996 – Komisař magistrátu v Sollentuně

1989-1994 – Vedoucí cirkulačních služeb v univerzitní knihovně ve Stockholmu; vedoucí oddělení švédské literatury v univerzitní knihovně v Uppsale

1989 - Ph.D., katedra literatury, Univerzita ve Stockholmu

Gunnar Sahlin se aktivně věnuje problematice digitalizace a jejího vlivu na tradiční uspořádání knihovny. Často poskytuje konzultace jako odborný poradce ve vzdělávacích a kulturních institucích.

 

Přednáška: Jak dostát příslibu digitalizace

______________________________________________________________________________________________

Anotace: Sotva se dnes najde někdo, koho by se nedotkla komplexnost a šíře výzvy, kterou přináší digitalizace. Ve Švédsku se zabývá digitalizací mnoho institucí, které přitom sledují různé cíle a používají různé metody, je proto maximálně důležité mít neustále na paměti společný zájem. Tím je vytváření prostředí, které umožňuje různým institucím sdílet výsledky digitalizačních projektů a současně koordinovat své úsilí. Zkušenost ukazuje, že podmínkou úspěchu je konsensus v otázkách týkajících se ochrany, metadat a technických řešení. Předpokladem dosažení konsensu je ochota institucí navzájem těsně spolupracovat a připravenost „změnit kurz“ ve společném zájmu.