František Zborník

František Zborník

Odbor umění a knihoven, Ministerstvo kultury České republiky

Vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích v oboru bohemistika – germanistika. Později speciální studium dramatické výchovy na DAMU Praha. Středoškolským učitelem ve Vodňanech, od roku 1986 odborným asistentem na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity na katedře jazyků, později bohemistiky. Specializace na didaktiku literatury, zvláště pak na využití dramatických principů a divadelních technik ve výuce. (Dramaeducation). V letech 1990 až 1994 starostou města Vodňany. V roce 1999 pozván na katedru pedagogiky a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2002 ředitelem Národního informačního a poradenského střediska  pro kulturu (NIPOS). Od r. 2008 ředitelem odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR. Příležitostným lektorem na různých univerzitách ČR v oboru literatura, dramatická výchova, divadlo, lektorem manažerských kursů např. pro další vzdělávání učitelů i pro jiné, podnikatelské obory.

Celý život se rovněž věnuje divadlu, a to na neprofesionální i profesionální úrovni. Ve Vodňanech v 70. a 80.letech vůdčí osobností, autorem, režisérem, textařem, hercem amatérského divadla Šupina, které patřilo ke špičkovým amatérským divadelním tělesům v tehdejším Československu, nositelem ocenění např. z Jiráskova Hronova, účastník řady mezinárodních přehlídek a festivalů v mnoha zemích Evropy. Spolupráce s profesionálním divadlem probíhá zejména v oblasti autorské (divadelní hry, adaptace literárních děl) a režijní (scénář a režie hry Markéta Lazarová v Jihočeském divadle České Budějovice).

Vedle divadla je autorem knih pro děti, rozhlasových her a dalších příležitostných scénářů a režií. V oboru dramatická výchova a divadlo publikoval řadu článků v odborných časopisech, psal recenze divadelních her do deníků i pro rozhlas.