Christa Müller

Christa Müller

Národní knihovna Rakouska

Christa Muller získala magisterský titul v oboru německá literatura a historie na vídeňské univerzitě. Během svého působení na univerzitě se účastnila řady mezinárodních výzkumných projektů (zejména ve spolupráci se středoevropskými a východoevropskými zeměmi). Od roku 1996 pracuje v Rakouské národní knihovně a od roku 2002 je manažerkou digitalizačního programu knihovny. Navrhovala, organizovala a řídila projekty  masové digitalizace (novin, časopisů, magazínů a brožur) v Rakouské národní knihovně. Vedla pracovní skupinu, která zpracovala strategii digitalizace Národní knihovny Rakouska na období 2007-2011. Od ledna roku 2008 je  ředitelkou  odboru digitalizace. Christa Mueller je členkou Řídící rady pro Digitální knihovnu v rámci Rakouské národní knihovny. Na vídeňské univerzitě vyučuje předmět „Digitalizace a mezinárodní knihovnické organizace“.

 

Přednáška: Digitalizace rakouských novin

_________________________________________________________

Anotace: ANNO (AustriaN Newspapers Online, http://anno.onb.ac.at/) – digitální čítárna periodik Rakouské národní knihovny – je nyní v online provozu již více než pět let. Historické noviny splňují řadu kritérií digitalizačního programu knihovny: byly vydány v Rakousku, obsahově se zaměřují na Rakousko, rakouský lid a rakouskou kulturní, politickou, sociální a ekonomickou historii. Kromě toho je po nich velká uživatelská poptávka, přičemž fyzický nosič - papír – je vzhledem k jeho postupné degradaci vysoce rizikovým médiem. Proto byly vhodnou volbou při zahájení digitalizace. Nyní přichází na více než 4,5 milionů stránek přes 1400 čtenářů denně. Tato iniciativa (ročně přibývá milion nových stran) je rovněž dobrým příkladem výborné spolupráce různých kulturních, vědeckých a administrativních institucí. Prezentace ukáže, proč jsou především noviny dobrou  volbou k digitalizaci, zároveň však také, proč je před námi stále řada problémů.