Adolf Knoll

Adolf Knoll

Národní knihovna České republiky

Adolf Knoll je ředitelem pro vědu, výzkum a mezinárodní spolupráci Národní knihovny České republiky. Od roku 1992 je odpovědný za program „Memoriae Mundi Series Bohemica“ zaměřený na digitální zpřístupnění vzácných knižních fondů. V letech 2003-2005 vedl v České republice i zahraničí kurzy o digitalizaci, jež byly určeny knihovníkům a ve většině případů financovány v rámci programu OSI Network Library Programme. V období od roku 1997 do roku 2000 byl členem Mezinárodního poradního výboru programu UNESCO Paměť světa / International Advisory Committee for the Memory of the World programme; od roku 1996 je členem jeho podvýboru pro technologickou politiku. Působí rovněž v  expertní skupině pro digitální knihovny Evropské komise. Je autorem řady publikací a článků, zejména na téma digitalizace, a přednášel na mnoha mezinárodních seminářích a konferencích. Byl také hlavním organizátorem několika RTD a jiných projektů týkajících se digitalizace a souvisejících technologií. Měl zásadní podíl na tom, že byla Národní knihovně ČR udělena v roce 2005 světová cena UNESCO Jikji za ochranu a digitální zpřístupnění dokumentového dědictví. Za jeho přínos v oblasti digitalizace kulturního dědictví mu byla v roce 2006 udělena národní Cena za přínos k rozvoji české kultury.

 

Přednáška: Manuscriptorium: vzhůru k evropské digitální knihovně rukopisů

_______________________________________________________________________________

Anotace: Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.eu) je největší evropskou digitální knihovnou rukopisů. Prostřednictvím projektu EU ENRICH (http://enrich.manuscriptorium.com) zahrne digitální obsah z různých evropských paměťových institucí s cílem poskytovat snadný přístup k distribuovaným zdrojům. V současnosti Manuscriptorium poskytuje data z více než 40 českých a 30 zahraničních kulturních institucí. Jednou z funkcí Manuscriptoria je sběr metadat pomocí OAI s odkazem na příslušné datové soubory uložených ve vzdálených databankách obrázků; instituce, které mají zájem se připojit, mohou využívat řadu nástrojů, jež usnadňují přidání obsahu, který spravují. Výzkumní pracovníci mohou pracovat s jednotlivými digitálními objekty, které mohou skládat do „vlastních“ dokumentů bez ohledu na to, z které sbírky původně pocházejí. Uživatelská podpora bude poskytována ve více jazycích. V rámci projektu ENRICH vzniká nový standard pro  popis rukopisů včetně jejich strukturálního mapování (TEI P.5 enrich.dtd), který se stane pro Manuscriptorium interním standardem a současně výměnným formátem. Na konci roku 2009 bude zpřístupněno přes pět milionů digitalizovaných stran z více než 70 institucí. Projekt, který koordinuje Národní knihovna České republiky, je řešen od prosince 2007 do listopadu 2009.