Conference survey

Many thanks to all participants in the survey. In total there were 66 responses, which accounts to 27% out of the 247 registered participants.

If you are interested in the details of the survey, you can download the RESULTS.

The following 5 survey participants have been drawn to be sent little gifts:

Monika Lopušanová
Ministerstvo kultúry SR

Jarmila Truksová
Národní lékařská knihovna

Richard M. SICHA
Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14, Králíky

Jaroslav Vyka
Rodokmeny a překladatelství

Vladimíra Perlová
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně